OPBOUW NEDERLANDSE ONDERWIJSSYSTEEM

Kinderen in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan vanaf 5 jaar oud tot (en met) 16 jaar oud en tot (en met) 18 jaar oud hebben kinderen een plicht om een diploma te behalen.[1] Vanaf vier jaar gaan veel kinderen al naar het regulier of speciaal basisonderwijs. Voordat een kind vier is, kan het al voorschoolse educatie volgen wanneer een onderwijsachterstand wordt verwacht. Het basisonderwijs duurt acht leerjaren en daarna wordt gekozen voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs. Een kind kan hierbij doorstromen naar algemeen voortgezet onderwijs (havo of vwo), naar voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (theoretische leerweg, gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg of basisberoepsgerichte leerweg) of naar praktijkonderwijs. Deze keuze wordt vaak gemaakt op basis van het advies van de basisschool, een afsluitende toets en de voorkeur van de ouders en het kind voor een school.[2]

Vanaf 1848 hebben scholen grondwettelijk recht op vrijheid van inrichting, stichting en richting. Dit wil zeggen dat scholen kunnen kiezen voor bijzonder of openbaar onderwijs. Vanaf 1917 werden beide scholen pas bekostigd door de overheid.[3] Nederland kent naast openbaar onderwijs verschillende soorten bijzondere scholen, waaronder algemeen bijzonder, hindoeïstisch, islamitisch, protestants-christelijk, rooms-katholiek en vrije school.[4] Ouders hebben (vrijwel) alle vrijheid een school voor hun kind te kiezen. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.[5] Bijzondere scholen mogen kinderen weigeren op basis van grondslag (levensbeschouwing).

[1] Leerplichtwet Art.2, 1969.

[2] G. Driessen, ‘De Totstandkoming van de Adviezen Voortgezet Onderwijs: Invloeden van Thuis En School’, Pedagogiek, 25(4) (2006), 279–98.

[3] M. Rietveld-van Wingerden, J. C. Sturm, and S. Miedema, ‘Vrijheid van Onderwijs En Sociale Cohesie in Historisch Perspectief’, Pedagogiek, 23(2) (2003), 97–108.

[4] R. Bloemers, Instandhouding van Scholen: Katernreeks VOS/ABB, 2014.

[5] ‘Artikel 8 van de Wet Op Het Primair Onderwijs’, 2019 <https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=8&z=2019-03-15&g=2019-03-15%0A>.

Plaats een reactie