OP WEG NAAR EEN DEFINITIE

Dit hoofdstuk gaat dieper in op de definitie van kansen(on)gelijkheid. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk gekeken hoe het huidige onderwijs hier invulling aan geeft en welke verplichtingen scholen hebben ten aanzien van deze invulling.

Op de vraag wat wordt verstaan onder kansen(on)gelijkheid in het onderwijs is niet eenvoudig een eenduidig antwoord op te geven. Dit hangt namelijk sterk samen met iemands visie op onderwijs. Zo wordt het door het Ministerie van OCW beschreven als ‘talenten ten volste kunnen ontplooien’.[1] D66 beschreef het als dat ‘niemand ongelijk behandeld wordt’.[2] De Onderwijsraad beschreef weer hoe iedereen onderwijs moet kunnen genieten om zich te vormen, te ontwikkelen en te scholen gedurende de levensloop.[3]

Met betrekking tot gelijke kansen wordt door Levin onderscheid gemaakt tussen equality en equity.[4] Bij equality krijgt iedereen dezelfde kansen, maar deze hebben voor iedereen een andere uitwerking. Hierdoor zal iedereen uiteindelijk een ander doel behalen. Bij equity krijgt iedereen de kansen geboden die nodig zijn om een bepaald doel te behalen. Dit houdt in dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Men kan ten eerste zich hierbij afvragen over welke kansen het hier gaat, ten tweede voor welke kansen het onderwijs verantwoordelijk is en ten derde voor welke kansen de maatschappij verantwoordelijk is.

Om hier antwoord op te kunnen geven, zal eerst moeten worden gekeken naar de plichten van het onderwijs. Omdat de visie op de opdracht van het onderwijs per school kan verschillen, zal eerst worden ingegaan op het onderwijssysteem en de verschillende scholen. Dit zal tot slot uitmonden in een definitie van kansengelijkheid die in deze handreiking zal worden aangehouden.

[1] Ministerie van OCW, Kamerbrief over Actieplan Gelijke Kansen in Het Onderwijs.

[2] Politieke Partij Democraten 66, Gelijke Kansen in Het Onderwijs, 2017.

[3] Onderwijsraad, Doorgeschoten Differentiatie, 2019.

[4] B. Levin, ‘Approaches to Equity in Policy for Lifelong Learning. A Paper Commissioned by the Education and Training Policy Division, OECD, for the Equity in Education Thematic Review’, OECD Publishing, Paris, 2003.

Plaats een reactie