VRAAGSTELLING

In dit advies vindt u een overzicht van  factoren die  invloed hebben op kansen(on)gelijkheid voor kinderen. Deze factoren zijn gebaseerd op een literatuurstudie en interviews met experts. Aan de hand van  deze factoren is een checklist opgesteld die schoolbestuurders kunnen gebruiken voor gefundeerde keuzes in hun beleid en praktijk. Beleid gericht op goede onderwijskwaliteit is belangrijk, omdat het kansen voor kinderen kan scheppen.[1] In deze handreiking wordt beschreven hoe de checklist tot stand is gekomen, aan de hand van de volgende deelvragen:

  • Wat wordt verstaan onder kansen(on)gelijkheid?
  • Welke factoren hebben volgens de literatuur en experts in de praktijk invloed op kansen(on)gelijkheid?
  • Op welke factoren kunnen schoolbestuurders invloed uitoefenen om kansengelijkheid te krijgen in het onderwijs?

[1] C. E. Rouse and L. Barrow, ‘US Elementary and Secondary Schools: Equalizing Opportunity or Replicating the Status Quo?’, The Future of Children, 2006, 99–123.

Plaats een reactie