OUDERS

Net als in de keuze voor de basisschool, spelen ouders vaak ook een grote rol in de keuze voor vervolgonderwijs. Wanneer de score van de eindtoets hoger uitvalt, dan komt een kind in aanmerking voor het heroverwegen of naar boven bijstellen van het schooladvies. In 2018 kwam ongeveer een derde van de kinderen in aanmerking voor een heroverweging. Bij 23% van de gevallen leidde dit tot het naar boven bijstellen van het advies.[1]

Meer dan de helft van de basisscholen ervaart druk van ouders bij het opstellen van het schooladvies.[2] Hoogopgeleide ouders zouden vaker lobbyen bij de leerkracht voor een hoger schooladvies of een advies voor een gemengde school.[3] De school zou in het schooladvies heel transparant moeten zijn naar ouders, zodat het advies voor hen geen verrassing  meer kan zijn.[4]

‘We delen kinderen al jong in niveaus in, terwijl het schooladvies veel bepalender is geworden. Dat snappen hoogopgeleide ouders, die alles doen om het advies naar boven te laten bijstellen. Zo verscherpt de tweedeling.’ – Inge de Wolf[5]

Tips & tricks

Niet iedere ouder is bekend met het Nederlandse onderwijssysteem. Geef bijvoorbeeld een ouderavond, waarop je ouders inlicht over de verschillende richtingen binnen het voortgezet onderwijs. Ouders krijgen dan meer zicht op wat het schooladvies van het eigen kind betekent voor de toekomst.

[1] Ministerie van OCW, Schooladviezen En Resultaten Op Eindtoets in Schooljaar 2017-2018, 2018.

[2] VO-Raad, OVERGANG PO-VO ONTWIKKELINGEN VAN 2012-2013 TOT 2016-2017, 2018.

[3] F. Spijker, K. Houwen, and R. Gaalen, Invloed Ouderlijk Opleidingsniveau Reikt Tot Ver in Het Voortgezet Onderwijs, 2017.

[4] Bakker and others.

[5] Schoolleiders.

Plaats een reactie