LEERKRACHTEN

Schooladvies voortgezet onderwijs

In de afgelopen negen jaar is de ongelijkheid in adviezen verdubbeld.[1] Kinderen met gelijke kennis en vaardigheden van wie de ouders een hogere opleiding hebben genoten, krijgen een hoger advies dan kinderen van wie de ouders een lagere opleiding hebben genoten. Vanaf 2014 zijn alle scholen in het primair onderwijs verplicht om een eindtoets af te nemen.[2] De praktijk wijst echter uit dat de leerkracht een beter beeld zou hebben van de kennis en vaardigheden van een kind die met een eindtoets alleen niet te meten zouden zijn. Doordat deze toets aan het eind van groep 8 pas wordt afgenomen, kan deze niet worden meegenomen in het schooladvies. Hierdoor is het advies van de leerkracht leidend geworden in het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Doordat de leerkracht een dergelijk grote invloed heeft op het schooladvies, is het van groot belang dat deze zich bewust is van de vooroordelen die kunnen meespelen in het advies.[3]

‘Niet dwingend selecteren. Als je dan toch selecteert, doe dat dan met zo veel mogelijk objectieve informatie.’[4]

De PO-Raad geeft met betrekking tot de eindtoets en het schooladvies voor het voortgezet onderwijs een aantal suggesties om gelijke kansen voor alle kinderen te verkrijgen:[5]

  • Handhaaf de eindtoets, want deze dringt onderadvisering terug;
  • Haal de toets weer naar voren, zodat deze onderdeel wordt van een integrale totstandkoming van het advies;
  • Handhaaf meerdere eindtoetsen met ieder een duidelijk kwaliteitskader, voor tussentijdse advisering.

Tips & tricks

Scholen hebben verschillende oplossingen om ongelijkheid in schooladvies terug te dringen. Zo kunnen leerkrachten van groep 8 de huidige schooladviezen bespreken met een (brugklas)coördinator van een school voor voortgezet onderwijs. Het is hierbij belangrijk dat niet alleen de uitschieters worden besproken, maar alle kinderen. Dit kan zelfs op basis van plaatsing van oud-leerlingen om zo de kinderen een nog passendere plaats te bieden.

‘In dat goede gesprek tussen de leerkracht van groep 8 met de brugklascoördinator wil ik ook dat we het schooladvies zo uitleggen dat die brugklascoördinator overtuigd raakt en als het ware het schooladvies valideert.’[6]

[1] Inspectie van het Onderwijs, De Staat van Het Onderwijs.

[2] ‘Artikel 2 van de Wet Toetsbesluit PO’, 2019 <https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035216&paragraaf=2&artikel=2&z=2014-08-01&g=2014-08-01%0A>.

[3] Vereniging Openbaar Onderwijs, ‘Onze School, Special Kansengelijkheid’.

[4] Elffers, Individueel Gesprek Experts.

[5] PO-Raad, Overgang PO-VO: Sectoraal Standpunt, 2018.

[6] Kollmer.

Plaats een reactie