LEERLINGEN

Niet alleen de omgeving,  ook het kind zelf heeft invloed op in hoeverre deze kansen kan/wil aanpakken. Zo spelen intelligentie en persoonlijkheid een grote rol. Deze aspecten zijn  van invloed op later succes. Een school kan hieraan bijdragen door een kind  ondersteuning en vertrouwen te geven.

Intelligentie

Een hoog IQ en een goede mentale gezondheid op 4-jarige leeftijd hebben voornamelijk voor kinderen met hoger opgeleide ouders een positief effect op schoolprestaties. Voor kinderen met lager opgeleide ouders blijkt dit echter niet het geval.[1] De schoolprestaties van kinderen hebben later invloed op carrièrekeuzes en -mogelijkheden.[2] Daarnaast hebben kinderen met veel sociaal kapitaal meer kans op een positieve sociale ontwikkeling. Ze hebben bijvoorbeeld meer vrienden, krijgen meer waardering en vertonen minder probleemgedrag.[3] Hierdoor is al sprake van ongelijkheid voordat  kinderen naar school gaan en zal deze kloof alleen maar groter worden.

Motivatie

Motivatie, zo blijkt uit onderzoek, is ook een van de belangrijkste factoren die invloed hebben op de mate waarin  kinderen kansen aanpakken.[4] Met betrekking tot motivatie kan onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten: intrinsieke en extrinsieke motivatie.[5]

Vooral een hoge intrinsieke motivatie heeft een positieve invloed op het doorzettingsvermogen en prestaties.[6] Een school kan de motivatie stimuleren door een kind te ondersteunen in diens basisbehoeften competentie, relatie en autonomie.[7] Volgens de zelfbeschikkingstheorie leren kinderen beter wanneer de school tegemoetkomt aan de drie basisbehoeften.[8] Volgens Niemiec en Ryan kunnen leerkrachten de competentie bij kinderen vergroten door passende feedback en taken aan te bieden. Ze kunnen de relatie verbeteren door warmte en zorg te geven en respect te hebben voor de kinderen. Tot slot kunnen leerkrachten de autonomie van kinderen vergroten door ze keuzes te bieden, hun gevoelens te erkennen en druk en controle te verminderen. Door dus in te zetten op competentie, relatie en autonomie, zal bij kinderen de motivatie worden verhoogd.

[1] L. M. Gutman, A. J. Sameroff, and R. Cole, ‘Academic Growth Curve Trajectories from 1st Grade to 12th Grade: Effects of Multiple Social Risk Factors and Preschool Child Factors.’, Developmental Psychology, 39.4 (2003), 777.

[2] M. T. French and others, ‘What You Do in High School Matters: High School GPA, Educational Attainment, and Labor Market Earnings as a Young Adult’, Eastern Economic Journal, 41.3 (2015), 370–86.

[3] Van der Ploeg.

[4] J. Palomar-Lever and A. Victorio-Estrada, ‘Academic Success of Adolescents in Poverty’, Social Psychology of Education, 20.3 (2017), 669–91.

[5] R. J. Vallerand and others, ‘The Academic Motivation Scale: A Measure of Intrinsic, Extrinsic, and Amotivation in Education’, Educational and Psychological Measurement, 52.4 (1992), 1003–17.

[6] Palomar-Lever and Victorio-Estrada.

[7] Kim Stroet, Marie-Christine Opdenakker, and Alexander Minnaert, ‘What Motivates Early Adolescents for School? A Longitudinal Analysis of Associations between Observed Teaching and Motivation’, Contemporary Educational Psychology, 42 (2015), 129–40; Niemiec and Ryan.

[8] Niemiec and Ryan.

[9] Ministerie van OCW, Twaalfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs, 2018.

[10] A. Thijs, P. Fisser, and M. Hoeven, 21e Eeuwse Vaardigheden in Het Curriculum van Het Funderend Onderwijs (Enschede, 2014).

[11] G. Ledoux and others, ‘Meetinstrumenten Voor Sociale Competenties, Metacognitie En Advanced Skills’, Een Inventarisatie. Amsterdam: Kohnstamm Instituut, 2013.

[12] C. I. Muntean, ‘Raising Engagement in E-Learning through Gamification’, in Proc. 6th International Conference on Virtual Learning ICVL, 2011, i; Iris Korthagen and Ira van Keulen, ‘Digitale Burgerbetrokkenheid: Kansen En Dilemma’s’, Christen Democratische Verkenningen, 2016; D. Kerr, ‘Teaching Autonomy: The Obligations of Liberal Education in Plural Societies’, Studies in Philosophy and Education, 25.6 (2006), 425–56.

[13] M. Laschke, M. Hassenzahl, and S. Diefenbach, ‘Things with Attitude: Transformational Products’, in Create11 Conference, 2011, pp. 1–2; P. Wouters and others, ‘A Meta-Analysis of the Cognitive and Motivational Effects of Serious Games.’, Journal of Educational Psychology, 105.2 (2013), 249.

[14] Thijs, Fisser, and Hoeven.

[15] R. J. Bosker, ‘The Class Size Question in Primary Schools: Policy Issues, Theory, and Empirical Findings from the Netherlands’, International Journal of Educational Research, 29.8 (1998), 763–78.

[16] Steffen Mueller, ‘Teacher Experience and the Class Size Effect—Experimental Evidence’, Journal of Public Economics, 98 (2013), 44–52.

[17] Mueller.

[18] Rijksoverheid, Hoe Is de Groep van Mijn Kind Op de Basisschool Samengesteld?, 2019.

[19] Rijksoverheid, Schoolbestuur Moet Leraren En Ouders Advies Vragen over Groepsgrootte, 2019.

Plaats een reactie