WOONLOCATIE

Bij de keuze voor een bepaalde school kijken ouders naar de onderwijsopbrengsten, de mate van differentiatie, het aanbod en voorzieningen en groepspecifieke factoren zoals: denominatie, sociale omgeving en etnische samenstelling van de school.[1] Daarnaast kijken ouders naar de afstand tot en ligging van de school. In een wijk wonen vaak kinderen die qua achtergrond op elkaar lijken. Hierdoor lijken de kinderen op een school ook vaak qua achtergrond op elkaar. Op scholen ontstaat daardoor segregatie en dus ook kansenongelijkheid.

Verschillende gemeenten en scholen hebben actief beleid om deze segregatie tegen te gaan. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld invloed uitoefenen op de procedures omtrent aanmelding. Scholen kunnen proberen een school aantrekkelijk te maken door extra ondersteuning, kleinere klassen en goede leraren.[2]

[1] Denessen, Driessena, and Sleegers; Jongejan and Tijs.

[2] Boterman and de Wolf.

Plaats een reactie