SCHADUWONDERWIJS

‘Schaduwonderwijs verwijst naar in of door de private sector verzorgd aanvullend onderwijs, zoals (betaalde) bijlessen, examentraining, en huiswerkbegeleiding.’ – Leone de Voogd[1]

Een groot deel van de ouders vindt dat het onderwijs tekortschiet en koopt daarom bijles in voor hun eigen kind. Dit zijn voornamelijk ouders met een hogere sociaaleconomische status.[2] Niet iedere ouder kan dergelijk schaduwonderwijs betalen, waardoor de voorsprong die kinderen die schaduwonderwijs krijgen  alleen maar groter wordt.[3] Hoogopgeleide ouders gebruiken  voornamelijk betaalde ondersteuning, terwijl  laagopgeleide ouders meer gebruikmaken van onbetaalde ondersteuning.[4] Een oplossing voor deze ongelijkheid zou kosteloos aanvullend onderwijs kunnen zijn, expliciet voor alle kinderen.

‘We zouden ervoor moeten zorgen dat kinderen schaduwonderwijs niet meer nodig hebben, omdat het onderwijs voldoende is. Kinderen zitten al zo lang op school, dat zou voldoende moeten zijn.’[5]

Tip & tricks

Binnen de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs in Castricum en omgeving geven ze op een school na schooltijd bijles. Deze lessen worden gesubsidieerd vanuit een brede schoolsubsidie van de gemeente. Er zijn dus geen kosten aan verbonden en iedereen mag hieraan deelnemen. Hierdoor is het heel laagdrempelig en komen hier veel kinderen op af.

‘Niet omdat ze tekortschieten in het dagelijkse onderwijs, maar omdat ze een behoefte signaleren in samenspraak met ouders.’[6]

[1] Vereniging Openbaar Onderwijs, ‘Onze School, Special Kansengelijkheid’.

[2] W. de Geus and P. Bisschop, Licht Op Schaduwonderwijs, 2017.

[3] Vereniging Openbaar Onderwijs, ‘Onze School, Special Kansengelijkheid’.

[4] Ministerie van OCW, Kamerbrief Met Reactie Op Rapport over Schaduwonderwijs, 2018.

[5] Elffers, Individueel Gesprek Experts.

[6] Elbers.

Plaats een reactie