OUDERS

Vrijwillige ouderbijdrage

In Nederland is het onderwijs gratis voor kinderen die onder de 18 jaar zijn. Toch kunnen scholen wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen.[1] Scholen vragen een ouderbijdrage van gemiddeld 57 euro per kind.[2] Sommige concept- of profielscholen vragen naast de reguliere bijdrage een extra bijdrage. Zo kost tweetalig onderwijs gemiddeld 400 euro per jaar per kind extra.[3] In de Kamerbrief ‘Bevordering kansengelijkheid in het onderwijs’ wordt wederom benadrukt dat een dergelijke bijdrage niet mag leiden tot uitsluiting van onderwijsprogramma’s, leermiddelen of excursies.[4] De financiële positie van de ouders mag dan ook geen invloed hebben op het onderwijs dat hun kind kan volgen.[5] Wanneer dit wel het geval is, zorgt dit voor ongelijke kansen voor kinderen.

‘Een vrijwillige ouderbijdrage maakt dat scholen in staat zijn hun leerlingen iets extra’s te bieden, maar mag niet leiden tot uitsluiting van schoolactiviteiten.’ – Michel Rog[6]

Ouders kunnen in Nederland aanspraak maken op een tegemoetkoming bij de sociale dienst of Stichting Leergeld wanneer zij de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Soms is dit echter niet bij ouders bekend of schamen ouders zich ervoor om een dergelijke aanvraag te doen. De school zou hierin kunnen faciliteren door bekend te maken onder ouders dat hiervoor mogelijkheden zijn. Daarnaast zou een school kunnen helpen bij een aanvraag wanneer de ouders de taal niet spreken of laaggeletterd zijn. Zo kunnen effecten van de vrijwillige ouderbijdrage op kansengelijkheid mogelijk worden voorkomen.

Tips & tricks

1) Sommige scholen richten zelf een stichting op waaraan bedrijven of ouders een donatie kunnen doen. Ouders die dan een excursie of iets dergelijks niet kunnen betalen kunnen hier dan aanspraak op maken. Door dergelijke initiatieven mogelijk te maken, komt een school tegemoet aan gelijke kansen voor alle kinderen.

2) Niet iedere ouder kan een traktatie betalen of maken bij een verjaardag. Kies daarom niet voor losse traktatiemomenten, maar geef bijvoorbeeld één keer per jaar een klassenfeest.

[1] ‘Artikel 40 van de Wet Op Het Primair Onderwijs’, 2019 <https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=4&artikel=40a&z=2019-03-15&g=2019-03-15%0A>.

[2] Oberon and Advies/SEO, Schoolkostenmonitor 2018/2019.

[3] Inspectie van het Onderwijs, De Staat van Het Onderwijs.

[4] Ministerie van OCW, Bevordering Kansengelijkheid in Het Onderwijs, 2019.

[5] Ministerie van OCW, Kamervragen over Grote Kloof Tussen Gelukkige En Kwetsbare Kinderen, 2018.

[6] Vereniging Openbaar Onderwijs, ‘Onze School, Special Kansengelijkheid’.

Plaats een reactie