EXTERNE INSTANTIES

Een school kan ervoor kiezen om naast de reguliere lesuren extra activiteiten aan te bieden of te stimuleren. Dit gaat van scholen die de overblijf faciliteren tot het verzorgen van een bibliotheek op school. Daarnaast ondernemen sommige scholen schoolreisjes of bezoeken aan bedrijven en buurthuizen.

‘Scholen zijn een belangrijke vindplaats voor iedereen die iets met kinderen en gezinnen kan en wil.’[1]

In 2015 zijn in het kader van het programma ‘Kunst van Lezen’ op verschillende scholen bibliotheken gekomen. Vaak zijn er hele kasten in de gang of in de aula waar de kinderen boeken uit kunnen lenen. Dit programma heeft tot doel om het lezen te bevorderen onder de jeugd om zo kansengelijkheid te verkrijgen. Door de bibliotheek op school zijn kinderen zich meer betrokken gaan voelen bij hun literaire ontwikkeling en kunnen leerkrachten hier beter op inspelen.[2] Scholen kunnen  via de provinciale ondersteuningsinstellingen subsidie aanvragen voor het starten van een leesomgeving of het verbeteren van de leesomgeving.[3]

Een ander voorbeeld van extracurriculaire activiteiten is het inzetten van vakleerkrachten. Bijvoorbeeld vakdocenten voor het geven kunst- en cultuurlessen, bewegingsonderwijs of praktijkgerichte lessen. Meer dan de helft van de scholen maakt gebruik van vakleerkrachten voor cultuureducatie.[4] Vanuit het kabinet zijn er  verschillende subsidieregelingen om cultuureducatie te bevorderen, zoals de deelregeling Impuls Muziekonderwijs of de regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO.

Tips & tricks

1) Bij de stichting Openbaar Onderwijs Houten verzorgt een van de directeuren, tevens muziekcoördinator, om de week muziek- en zangrepetities na schooltijd.

‘Het is leuk om te zien dat kinderen die soms niet zo goed met de lesstof meekomen, zich helemaal kunnen uitleven op een podium. Je bereikt daarmee andere kanten van kinderen en je kan daarmee kinderen in hun kracht zetten.’[5]

Het deelnemen hieraan is gratis voor alle kinderen binnen de stichting. De kosten worden gedekt met een subsidie voor muziekonderwijs. Door het opzetten van een orkest en koor probeert de stichting de muziekontwikkeling te stimuleren.

2) Scholen binnen de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant geven aan alle kinderen filosofielessen. Zodat kinderen die komen uit gezinnen waarin dit niet vanzelfsprekend is toch in aanraking komen met kunst en cultuur.

‘Kunst- en cultuureducatie zijn ontzettend van belang om je persoonlijkheid te ontwikkelen.’[6]

Uit onderzoek blijkt dat filosofielessen onder andere een positief effect kunnen hebben op: taalvaardigheid, logisch redeneren, zelfvertrouwen en zelfs wiskundige vaardigheden.[7] De grootte van deze effecten hangt natuurlijk wel samen met de hoeveelheid uren die in de week hieraan wordt besteed en welk programma wordt gebruikt.

3) Bij de Stichting Openbare Basisscholen Helmond krijgen sommige kinderen uit groep 7 de mogelijkheid om een dag in de week praktijkonderwijs te volgen. Kinderen die talenten hebben voor en interesse in een beroepsgerichte opleiding kunnen deze lessen volgen. Op die manier kunnen ze alvast kennismaken met verschillende beroepen.

4) Het project De Gezonde Basisschool van de Toekomst zet in op sport, beweging, ontspanning, cultuur en aandacht voor leefstijl en gezonde voeding.[8] Uit onderzoek blijkt dat kinderen van hoogopgeleide ouders een lagere BMI hebben, een betere conditie, meer fruit en groente eten en minder worden blootgesteld aan rook.[9] Door het inzetten van dit project in de school gaan kinderen meer bewegen en gezonder eten.[10] De school kan daarnaast ook inzetten op de lunch door in samenwerking met een externe partij gezond eten te verzorgen. Op die manier krijgen alle kinderen goed te eten en zal dit de sociale ongelijkheid terugdringen.[11]

[1] A. Jonk, Individueel Gesprek Bestuurders.

[2] Witte.

[3] De Bibliotheek Op School, ‘Subsidieregelingen Kunst van Lezen 2019’ <https://pro.debibliotheekopschool.nl/nieuwsberichten/nieuws/subsidieregelingen-kunst-van-lezen-2019.html>.

[4] J. Nooij and others, Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018, 2018.

[5] A. Smits, Individueel Gesprek Bestuurders.

[6] Goossens.

[7] S. Trickey and K. J. Topping, ‘“Philosophy for Children”: A Systematic Review’, Research Papers in Education, 19.3 (2004), 365–80.

[8] ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ <http://www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl/over-het-project/samenvatting/>.

[9] Angelique P Vermeiren and others, ‘Socioeconomic Multi-Domain Health Inequalities in Dutch Primary School Children’, The European Journal of Public Health, 28.4 (2018), 610–16.

[10] De gezonde basisschool van de toekomst, ‘Infographic Met de Eerste Resultaten van Het Onderzoek’, 2018.

[11] ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’.

Plaats een reactie