GEBRUIKTE LITERATUUR

‘Artikel 2 van de Wet Toetsbesluit PO’, 2019 <https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035216&paragraaf=2&artikel=2&z=2014-08-01&g=2014-08-01%0A>

‘Artikel 23 van de Grondwet’, 2019 <https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001840&hoofdstuk=1&artikel=23&z=2018-12-21&g=2018-12-21%0A>

‘Artikel 40 van de Wet Op Het Primair Onderwijs’, 2019 <https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=4&artikel=40a&z=2019-03-15&g=2019-03-15%0A>

‘Artikel 46 van de Wet Op Het Primair Onderwijs’, 2019 <https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=2&artikel=46&z=2019-03-15&g=2019-03-15%0A>

‘Artikel 8 van de Wet Op Het Primair Onderwijs’, 2019 <https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=8&z=2019-03-15&g=2019-03-15%0A>

‘Artikel 9 van de Wet Op Het Primair Onderwijs’, 2019 <https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=9&z=2019-03-15&g=2019-03-15%0A>

Van Avermaet, P., and S. Sierens, ‘Van de Periferie Naar de Kern. Omgaan Met Diversiteit in Onderwijs’, N. Clycq, B. Segaert, & C. Timmerman, Cultuuroverdracht En Onderwijs in Een Multiculturele Context. Academia Press: Gent, 2012

Bakker, J T A, EJPG Denessen, M H J Dennissen, and H W Oolbekkink-Marchand, ‘Leraren En Ouderbetrokkenheid: Een Reviewstudie Naar de Effectiviteit van Ouderbetrokkenheid En de Rol Die Leraren Daarbij Kunnen Vervullen’, 2013

Belfi, B., B. De Fraine, and J. Van Damme, De Klas: Homogene of Heterogene Samenstelling? (Acco; Leuven, 2010)

De Bibliotheek Op School, ‘Subsidieregelingen Kunst van Lezen 2019’ <https://pro.debibliotheekopschool.nl/nieuwsberichten/nieuws/subsidieregelingen-kunst-van-lezen-2019.html>

Bloemers, R., Instandhouding van Scholen: Katernreeks VOS/ABB, 2014

Blok, H., R. G. Fukkink, E. C. Gebhardt, and P. P. M. Leseman, ‘The Relevance of Delivery Mode and Other Programme Characteristics for the Effectiveness of Early Childhood Intervention’, International Journal of Behavioral Development, 29(1) (2005), 35–47

Borko, H., ‘Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain’, Educational Researcher, 33 (2004), 3–15

Bosgraaf, M., and E. Venicz, ‘Contact Tussen Ouders Op Een Gemengde School Is Extra Belangrijk En Deze School Pakt Dat Goed Aan’, Volkskrant, 2018 <https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/contact-tussen-ouders-op-een-gemengde-school-is-extra-belangrijk-en-deze-school-pakt-dat-goed-aan~b89ce12c/>

Bosker, R. J., ‘The Class Size Question in Primary Schools: Policy Issues, Theory, and Empirical Findings from the Netherlands’, International Journal of Educational Research, 29 (1998), 763–78

Boterman, W. R., ‘School Segregation in the Free School Choice Context of Dutch Cities’, Understanding School Segregation: Patterns, Causes and Consequences of Spatial Inequalities in Education, 2018, 155

Boterman, W., and I. de Wolf, ‘Woonsegregatie Bepaalt in Grote Mate Schoolsegregatie’, ESB, 103 (2018), 536–39

Bourdieu, P., ‘Ökonomisches Kapital, Kulturelles Kapital, Soziales Kapital’, in Handbuch Bildungs-Und Erziehungssoziologie (Springer, 2012), pp. 229–42

Bourdieu, Pierre Félix, Dick Lodewijk Pels, and Rokus Hofstede, Opstellen over Smaak, Habitus En Het Veldbegrip (Van Gennep, 1989)

Van den Broeck, W., ‘Vlaams Onderwijs, Let Op Uw Zaak’, B. Bouckaert (Red.). Visie (s) Op Onderwijs. Pelckmans. Kalmthout, 2014

Van den Broeck, Wim, and Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie, ‘Sociale Ongelijkheid in Het Vlaamse Onderwijs’, Onderzoeksrapport Op Grond van PISA-En TIMSS-Studies.(VUB), 2014, 5

Bruggers, I., G. Driessen, and M. Gesthuizen, ‘Voor-En Vroegschoolse Voorzieningen, Effectief of Niet?-De Samenhang Tussen Deelname Aan Voor-En Vroegschoolse Voorzieningen En de Taal-En Rekenprestaties van Leerlingen Op de Korte En Langere Termijn’, Mens En Maatschappij, 89(2) (2014), 117–50

Burgess, S., E. Greaves, A. Vignoles, and D. Wilson, ‘What Parents Want: School Preferences and School Choice’, The Economic Journal, 125(587) (2014), 1262–89

Cameron, T., K. Finch, S. Freeman, E. Lieven, and L. Serratrice, ‘English Language Teaching for Non-English Speaking Mothers’, LuCiD, 2019 <http://www.lucid.ac.uk/steppingstones>

Cash, A. H., S. Q. Cabell, B. K. Hamre, J. DeCoster, and R. C. Pianta, ‘Relating Prekindergarten Teacher Beliefs and Knowledge to Children’s Language and Literacy Development’, Teaching and Teacher Education, 48 (2015), 97–105

Chaiklin, S., ‘The Zone of Proximal Development in Vygotsky’s Analysis of Learning and Instruction’, Vygotsky’s Educational Theory in Cultural Context, 1 (2003), 39–64

Chung, S. C., X. Chen, and E. Geva, ‘Deconstructing and Reconstructing Cross-Language Transfer in Bilingual Reading Development: An Interactive Framework’, Journal of Neurolinguistics, 2018

CPB, ‘Effectieve Interventies Leerachterstanden in Het Primair Onderwijs’, 2018

Das, M. M., ‘What Is the City but the People?’, 2018

‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ <http://www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl/over-het-project/samenvatting/>

Denessen, E., G. Driessena, and P. Sleegers, ‘Segregation by Choice? A Study of Group‐specific Reasons for School Choice’, Journal of Education Policy, 20(3) (2005), 347–68

Denessen, E. J. P. G., ‘Verantwoord Omgaan Met Verschillen: Sociale-Culturele Achtergronden En Differentiatie in Het Onderwijs’, 2017

Desimone, L. M., ‘Improving Impact Studies of Teachers’ Professional Development: Toward Better Conceptualizations and Measures’, Educational Researcher, 38 (2009), 181–99

Driessen, G., ‘De Totstandkoming van de Adviezen Voortgezet Onderwijs: Invloeden van Thuis En School’, Pedagogiek, 25(4) (2006), 279–98

DUO, Rapportage Onderzoek Effecten Werkdrukakkoord, 2019

Elbers, K., Individueel Gesprek Bestuurders

Elffers, L., De Bijlesgeneratie: Opkomst van de Onderwijscompetitie (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017)

———, Individueel Gesprek Experts

Elffers, L., R. Fukkink, D. Jansen, R. Helms, G. Timmerman, M. Fix, and others, ‘Aanvullend Onderwijs: Leren En Ontwikkelen Naast de School’, 2019

Elffers, L, R G Fukkink, and R J Oostdam, ‘De Ontwikkeling van Leerlingen Naar Eigen Aard En Aanleg: Van Kohnstamms Personalisme Naar de Huidige Roep Om Meer Maatwerk in Het Onderwijs’, Pedagogische Studiën, 95 (2019)

Emmelot, Y., I. Van der Veen, and G. Ledoux, ‘De Brede School: Kenmerken, Verwachtingen En Mogelijkheden’, Pedagogiek, 26 (2006), 64–81

Engbersen, Godfried, ‘De Armoede van Sociaal Kapitaal’, Economisch Statistische Berichten, 88 (2003), 12–13

French, M. T., J. F. Homer, I. Popovici, and P. K. Robins, ‘What You Do in High School Matters: High School GPA, Educational Attainment, and Labor Market Earnings as a Young Adult’, Eastern Economic Journal, 41 (2015), 370–86

Fuchs, H., Individueel Gesprek Bestuurders

de Geus, W., and P. Bisschop, Licht Op Schaduwonderwijs, 2017

De gezonde basisschool van de toekomst, ‘Infographic Met de Eerste Resultaten van Het Onderzoek’, 2018

Gillis, S., and A. Schaerlaekens, Kindertaalverwerving: Een Handboek Voor Het Nederlands, 2000

GION Onderwijs/Onderzoek, Overgangen En Aansluitingen in Het Onderwijs, 2016

Goossens, A., Individueel Gesprek Bestuurders

Graaf, P., ‘Culturele Hulpbronnen En Schoolloopbanen in Het Lager Onderwijs’, Mens En Maatschappij, 60 (1985), 345–65

de Greef, M., M. Segers, and E. Ipektzidou, ‘Eindevaluatie Landelijke Implementatie Taaltrajecten Taal Voor Het Leven Door Stichting Lezen & Schrijven Op Het Gebied van Sociale Inclusie En Leesvaardigheid (Inclusief Benchmark)’, 2018

Grondwet Art.1, 1815

Gutman, L. M., A. J. Sameroff, and R. Cole, ‘Academic Growth Curve Trajectories from 1st Grade to 12th Grade: Effects of Multiple Social Risk Factors and Preschool Child Factors.’, Developmental Psychology, 39 (2003), 777

de Haan, A., E. Elbers, H. Hoofs, and P. Leseman, ‘Targeted versus Mixed Preschools and Kindergartens: Effects of Class Composition and Teacher-Managed Activities on Disadvantaged Children’s Emergent Academic Skills’, School Effectiveness and School Improvement, 24 (2013), 177–94

Hamre, B. K., and R. C. Pianta, ‘Early Teacher–child Relationships and the Trajectory of Children’s School Outcomes through Eighth Grade’, Child Development, 72 (2001), 625–38

Hattie, J., Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning (Routledge, 2012)

Van den Hauwe, J, M Stevens, and W Schrauwen, ‘De Verteltas’, in TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS, p. 45

Heers, M., C. Van Klaveren, W. Groot, and H. Maassen van den Brink, ‘Community Schools Unfolded: A Review of the Literature’, in TIER Working Paper Series, 12 (04), 2011, pp. 1–36

Henderson, A. T., and K. L. Mapp, ‘A New Wave of Evidence: The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement. Annual Synthesis, 2002.’, 2002

Hooley, T., A. G. Watts, and D. Andrews, Teachers and Careers: The Role of School Teachers in Delivering Career and Employability Learning (International Centre for Guidance Studies, University of Derby, 2015)

Hopkins, E. A., ‘Classroom Conditions to Secure Enjoyment and Achievement: The Pupils’ Voice. Listening to the Voice of Every Child Matters’, Education 3–13, 36 (2008), 393–401

Inspectie van het Onderwijs, De Staat van Het Onderwijs, 2019

———, Het Vierjaarlijks Onderzoek Bestuur En Scholen, 2019

———, Jaarlijkse Prestatieanalyse, 2019

Johnston, O., H. Wildy, and J. Shand, ‘A Decade of Teacher Expectations Research 2008–2018: Historical Foundations, New Developments, and Future Pathways’, Australian Journal of Education, 2019, 0004944118824420

Jongejan, D., and J. Tijs, ‘Prima, Maar Niet Voor Mijn Kind’: Opleidingsniveau En Houding Ten Aanzien van Zwarte Scholen Onder Autochtone Nederlandse Ouders’, Migrantenstudies, 26 (2010), 2–20

Jonk, A., Individueel Gesprek Bestuurders

Karsten, S., C. Felix, G. Ledoux, W. Meijnen, J. Roeleveld, and E. Van Schooten, ‘Choosing Segregation or Integration? The Extent and Effects of Ethnic Segregation in Dutch Cities’, Education and Urban Society, 38 (2006), 228–47

Kerr, D., ‘Teaching Autonomy: The Obligations of Liberal Education in Plural Societies’, Studies in Philosophy and Education, 25 (2006), 425–56

Kielman, A., B. Paulle, and M. Van Londen, ‘Rekenen Op Je Ouders’, Sociologie, 13 (2018), 197–223

Kollmer, B. J., Individueel Gesprek Bestuurders

Koomen, H. M. Y., D. L. Roorda, and J. Spilt, ‘Zonder Relatie Geen Prestatie: Het Belang van Een Persoonlijke Relatie Met de Leerkracht Gedurende de Schoolloopbaan’, 2017

Korthagen, Iris, and Ira van Keulen, ‘Digitale Burgerbetrokkenheid: Kansen En Dilemma’s’, Christen Democratische Verkenningen, 2016

Laschke, M., M. Hassenzahl, and S. Diefenbach, ‘Things with Attitude: Transformational Products’, in Create11 Conference, 2011, pp. 1–2

Ledoux, G., J. Meijer, I. Van der Veen, I. Breetvelt, G. Ten Dam, and M. Volman, ‘Meetinstrumenten Voor Sociale Competenties, Metacognitie En Advanced Skills’, Een Inventarisatie. Amsterdam: Kohnstamm Instituut, 2013

Leerplichtwet Art.2, 1969

Leven, Loket gezond, Wat Is Een Brede School?, 2019

Levin, B., ‘Approaches to Equity in Policy for Lifelong Learning. A Paper Commissioned by the Education and Training Policy Division, OECD, for the Equity in Education Thematic Review’, OECD Publishing, Paris, 2003

Linckens, J., Individueel Gesprek Bestuurders

van Look, C. J., and J. W. F. van Tartwijk, ‘Onderwijskansen in Utrecht’, 2018

Martens, O., G. Walraven, and P. Lucassen, Trekt Een Kwalitatief Goed Schoolgebouw Meer Leerlingen Aan?, 2014

Masters, R. K., B. G. Link, and J. C. Phelan, ‘Trends in Education Gradients of “Preventable”Mortality: A Test of Fundamental Cause Theory’, Social Science & Medicine, 127 (2015), 19–28

McQuaid, R. W., and C. Lindsay, ‘The Concept of Employability’, Urban Studies, 42 (2005), 197–219

Ministerie van OCW, Bevordering Kansengelijkheid in Het Onderwijs, 2019

———, Kamerbrief 10-14 Onderwijs, 2018

———, Kamerbrief Met Reactie Op Rapport over Schaduwonderwijs, 2018

———, Kamerbrief over Actieplan Gelijke Kansen in Het Onderwijs, 2016

———, Kamervragen over Grote Kloof Tussen Gelukkige En Kwetsbare Kinderen, 2018

———, Kerndoelen Primair Onderwijs, 2019

———, Nationaal Onderwijsakkoord, 2013

———, Nieuwe Verdeling Middelen Onderwijskansenbeleid Scholen En Gemeenten, 2018

———, Onderwijsachter- Standen Beter in Beeld, 2017

———, ONDERZOEKSKADER 2017 Voor Het Toezicht Op de Voorschoolse Educatie En Het Primair Onderwijs, 2018

———, Schooladviezen En Resultaten Op Eindtoets in Schooljaar 2017-2018, 2018

———, Twaalfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs, 2018

Mueller, Steffen, ‘Teacher Experience and the Class Size Effect—Experimental Evidence’, Journal of Public Economics, 98 (2013), 44–52

Muntean, C. I., ‘Raising Engagement in E-Learning through Gamification’, in Proc. 6th International Conference on Virtual Learning ICVL, 2011, i

Nauta, A., A. Van Vianen, B. Van der Heijden, K. Van Dam, and M. Willemsen, ‘Understanding the Factors That Promote Employability Orientation: The Impact of Employability Culture, Career Satisfaction, and Role Breadth Self‐efficacy’, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82 (2009), 233–51

Niemiec, C. P., and R. M. Ryan, ‘Autonomy, Competence, and Relatedness in the Classroom: Applying Self-Determination Theory to Educational Practice’, School Field, 7 (2009), 133–44

Nooij, J., C. de Graauw, M. van Essen, and A. van den Broek, Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018, 2018

Oberon, and Advies/SEO, Schoolkostenmonitor 2018/2019

Inspectie van het Onderwijs, Onderwijsinspectie: Kansenongelijkheid Groeit, 2016

———, Onderwijsverslag 2016/2017. Hoofdlijnen: De Staat van Het Onderwijs, 2018

Onderwijsraad, Doorgeschoten Differentiatie, 2019

Oomens, M., F. Scholten, and H. Luyten, ‘Evaluatie Wet Eindtoetsing PO: Tussenrapportage’, 2016

Organisation for Economic Co-operation and Development, ‘Netherlands 2016: Foundations for the Future, Reviews of National Policies for Education’, OECD Publishing, Paris, 2016

———, PISA 2012 Results: Excellence through Equity: Giving Every Student the Chance to Succeed (Volume II) (Author Paris, 2013)

Palomar-Lever, J., and A. Victorio-Estrada, ‘Academic Success of Adolescents in Poverty’, Social Psychology of Education, 20 (2017), 669–91

Peleman, B., M. Vandenbroeck, and P. Van Avermaet, ‘De Overgang Naar de Kleuterschool Voor Kinderen Uit Gezinnen in Armoede’, 2019

Pennings, H. J. M., ‘Interpersonal Dynamics in Teacher-Student Interactions and Relationships’ (Ipskamp, 2017)

Pianta, R. C., W. S. Barnett, M. Burchinal, and K. R. Thornburg, ‘The Effects of Preschool Education: What We Know, How Public Policy Is or Is Not Aligned with the Evidence Base, and What We Need to Know’, Psychological Science in the Public Interest, 10(2) (2009), 49–88

Van der Ploeg, J., De Sociale Ontwikkeling van Het Schoolkind (Springer, 2019)

PO-Raad, CAO PO 2018-2019, 2018

———, Overgang PO-VO: Sectoraal Standpunt, 2018

———, Wetgevingsoverleg Onderwijsverslag Op 22 Juni, 2016

Politieke Partij Democraten 66, Gelijke Kansen in Het Onderwijs, 2017

POraad, Financiën: Bekostiging, 2019

Raviv, T., M. Kessenich, and F. J. Morrison, ‘A Mediational Model of the Association between Socioeconomic Status and Three-Year-Old Language Abilities: The Role of Parenting Factors’, Early Childhood Research Quarterly, 19 (2004), 528–47

Rietveld-van Wingerden, M., J. C. Sturm, and S. Miedema, ‘Vrijheid van Onderwijs En Sociale Cohesie in Historisch Perspectief’, Pedagogiek, 23(2) (2003), 97–108

Rijksoverheid, Hoe Is de Groep van Mijn Kind Op de Basisschool Samengesteld?, 2019

———, Schoolbestuur Moet Leraren En Ouders Advies Vragen over Groepsgrootte, 2019

———, Werkdruk Leraren Basisonderwijs Verminderen, 2019

Roelofs, Y. A. M., ‘Knelpunten in de Begeleiding van Jongeren Met Een LVB En Een Niet-Westerse Culturele Achtergrond: De Rol van Gezagsverhoudingen.’, 2015

Rothstein-Fisch, C., E. Trumbull, and S. G. Garcia, ‘Making the Implicit Explicit: Supporting Teachers to Bridge Cultures’, Early Childhood Research Quarterly, 24 (2009), 474–86

Rouse, C. E., and L. Barrow, ‘US Elementary and Secondary Schools: Equalizing Opportunity or Replicating the Status Quo?’, The Future of Children, 2006, 99–123

Rubie-Davies, A. C. M., and R. Rosenthal, ‘Intervening in Teachers’ Expectations: A Random Effects Meta-Analytic Approach to Examining the Effectiveness of an Intervention’, Elsevier, 50 (2016), 83–92

de Ruijter, A. M., ‘Situatiegelijkheid’, Jeugdbeleid, 12 (2018), 81–84

Scheerens, J., ‘Schoolkwaliteit En de Kennisbasis Voor Onderwijseffectiviteit’, Cultuur+ Educatie, 13 (2013), 9–25

Schoolleiders, Algemene Vereniging, ‘Kader Primair’, 23(9), May 2018

Seitsinger, A. M., R. D. Felner, S. Brand, and A. Burns, ‘A Large-Scale Examination of the Nature and Efficacy of Teachers’ Practices to Engage Parents: Assessment, Parental Contact, and Student-Level Impact’, Journal of School Psychology, 46 (2008), 477–505

Sheldon, S. B, and J. L. Epstein, ‘Improving Student Behavior and School Discipline with Family and Community Involvement’, Education and Urban Society, 35 (2002), 4–26

Smits, A., Individueel Gesprek Bestuurders

Spijker, F., K. Houwen, and R. Gaalen, Invloed Ouderlijk Opleidingsniveau Reikt Tot Ver in Het Voortgezet Onderwijs, 2017

Stroet, Kim, Marie-Christine Opdenakker, and Alexander Minnaert, ‘What Motivates Early Adolescents for School? A Longitudinal Analysis of Associations between Observed Teaching and Motivation’, Contemporary Educational Psychology, 42 (2015), 129–40

Teunissen, J., Individueel Gesprek Experts

Thijs, A., P. Fisser, and M. Hoeven, 21e Eeuwse Vaardigheden in Het Curriculum van Het Funderend Onderwijs (Enschede, 2014)

Trickey, S., and K. J. Topping, ‘“Philosophy for Children”: A Systematic Review’, Research Papers in Education, 19 (2004), 365–80

Tschannen-Moran, M., ‘Fostering Teacher Professionalism in Schools: The Role of Leadership Orientation and Trust’, Educational Administration Quarterly, 45 (2009), 217–47

UNICEF, An Unfair Start Inequality in Children’s Education in Rich Countries, 2018

Vallerand, R. J., L. G. Pelletier, M. R. Blais, N. M. Briere, C. Senecal, and E. F. Vallieres, ‘The Academic Motivation Scale: A Measure of Intrinsic, Extrinsic, and Amotivation in Education’, Educational and Psychological Measurement, 52 (1992), 1003–17

Vereniging Openbaar Onderwijs, Kernwaarden Openbaar Onderwijs, 2019

———, ‘Onze School, Special Kansengelijkheid’, 2019

Vereniging Openbaar Onderwijs, and VOS/ABB, DAAROM! Openbaar Onderwijs Verbindt, 2014

Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, Nieuwe Verdeling Systematiek Onderwijsachterstandsmiddelen, 2018

Vermeiren, Angelique P, Maartje Willeboordse, Marije Oosterhoff, Nina Bartelink, Peter Muris, and Hans Bosma, ‘Socioeconomic Multi-Domain Health Inequalities in Dutch Primary School Children’, The European Journal of Public Health, 28 (2018), 610–16

VO-Raad, OVERGANG PO-VO ONTWIKKELINGEN VAN 2012-2013 TOT 2016-2017, 2018

de Vries, M., N. Moeken, and F. Kuiken, Effect van de VoorleesExpress Amsterdam, 2015

Vroom, M., ‘De Effecten van VVE: Onderzoeken Op Een Rijtje’, Management Kinderopvang, 22 (2016), 12–14

Vuyk, C. M., ‘Een Samenleving van Ongelijken’, Filosofie En Praktijk, 38 (2017), 64–78

Vygotsky, Lev, ‘Interaction between Learning and Development’, Readings on the Development of Children, 23 (1978), 34–41

Walraven, G., Individueel Gesprek Experts

van der Werf, W., P. Slot, P. Kenis, and P. Leseman, ‘Gevolgen van Marktdifferentiatie Voor Diversiteit, Inclusie En Kansengelijkheid in Kindercentra, Een Vergelijkende Casestudy’, Sociologie, 14 (2019), 1–24

Van de Werfhorst, H. G., ‘Maatwerk Voor de Leerling Maakt de Sociale Ongelijkheid Juist Groter’, 2016 <https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/08/maatwerk-voor-de-leerling-maakt-de-ongelijkheid-juist-groter-a1535571>

Van de Werfhorst, H. G., and J. J. B. Mijs, ‘Achievement Inequality and the Institutional Structure of Educational Systems: A Comparative Perspective’, Annual Review of Sociology, 36 (2010), 407–28

‘Wetsvoorstel 33.106’, 2019 <https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20120315/gewijzigd_voorstel_van_wet>

Witte, T., ‘De Kunst van Het Onderwijzen’, Nederlandse Letterkunde, 23 (2018), 359–83

Wouters, P., C. Van Nimwegen, H. Van Oostendorp, and E. D. Van Der Spek, ‘A Meta-Analysis of the Cognitive and Motivational Effects of Serious Games.’, Journal of Educational Psychology, 105 (2013), 249

Zhang, M., M. Lundeberg, M. J. Koehler, and J. Eberhardt, ‘Understanding Affordances and Challenges of Three Types of Video for Teacher Professional Development’, Teaching and Teacher Education, 27 (2011), 454–62

Plaats een reactie